Sim Viettel

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.800.065 350.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0392.56.1515 350.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0389.95.0077 350.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 0392.15.8080 350.000đ 36 Đặt mua
5 Viettel 0392.16.0404 350.000đ 29 Đặt mua
6 Viettel 0387.92.0808 350.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0385.91.0101 350.000đ 28 Đặt mua
8 Viettel 0385.91.0606 350.000đ 38 Đặt mua
9 Viettel 0385.01.9797 350.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0382.85.0606 350.000đ 38 Đặt mua
11 Viettel 0382.90.0066 350.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0382.35.0066 350.000đ 33 Đặt mua
13 Viettel 0382.36.0202 350.000đ 26 Đặt mua
14 Viettel 0382.36.0505 350.000đ 32 Đặt mua
15 Viettel 0382.39.0303 350.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0382.23.0505 350.000đ 28 Đặt mua
17 Viettel 0378.73.8282 350.000đ 48 Đặt mua
18 Viettel 0378.52.3535 350.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0378.58.0606 350.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0378.63.2525 350.000đ 41 Đặt mua
21 Viettel 0376.15.8181 350.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0376.31.9595 350.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0376.38.9090 350.000đ 45 Đặt mua
24 Viettel 0376.95.8787 350.000đ 60 Đặt mua

Bình luận