STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.123.879 700.000đ 52 Đặt mua
2 Vietnamobile 058.34.22224 1.250.000đ 32 Đặt mua
3 Vietnamobile 0566.58.1981 980.000đ 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0587.88.1982 1.250.000đ 56 Đặt mua
5 Vietnamobile 0583.444.867 560.000đ 49 Đặt mua
6 Vietnamobile 0564.08.9339 980.000đ 47 Đặt mua
7 Vietnamobile 0584.828.878 1.250.000đ 58 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.18.1977 980.000đ 49 Đặt mua
9 Vietnamobile 0589.98.2011 1.100.000đ 43 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.63.60.68 600.000đ 49 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.34.1972 980.000đ 42 Đặt mua
12 Vietnamobile 0564.101.373 600.000đ 30 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.56.66.56 700.000đ 54 Đặt mua
14 Vietnamobile 0563.461.164 700.000đ 36 Đặt mua
15 Vietnamobile 0564.101.131 700.000đ 22 Đặt mua
16 Vietnamobile 0563.37.99.37 700.000đ 52 Đặt mua
17 Vietnamobile 0589.3579.86 980.000đ 60 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.097.098 700.000đ 48 Đặt mua
19 Vietnamobile 0583.13.43.83 700.000đ 38 Đặt mua
20 Vietnamobile 0584.82.2001 980.000đ 30 Đặt mua
21 Vietnamobile 0566.77.29.77 700.000đ 56 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.11.31.61 700.000đ 28 Đặt mua
23 Vietnamobile 0587.84.89.88 630.000đ 65 Đặt mua
24 Vietnamobile 0564.088.179 600.000đ 48 Đặt mua

Bình luận