STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0598.1998.60 600.000đ 55 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1998.66 700.000đ 61 Đặt mua
3 Gmobile 0598.1999.14 630.000đ 55 Đặt mua
4 Gmobile 0993.679.533 560.000đ 54 Đặt mua
5 Gmobile 0598.1999.31 630.000đ 54 Đặt mua
6 Gmobile 0598.1999.04 630.000đ 54 Đặt mua
7 Gmobile 0598.1999.84 630.000đ 62 Đặt mua
8 Gmobile 0995.537.547 700.000đ 54 Đặt mua
9 Gmobile 05.993.999.26 770.000đ 61 Đặt mua
10 Gmobile 0598.1999.78 630.000đ 65 Đặt mua
11 Gmobile 0993.959.839 840.000đ 64 Đặt mua
12 Gmobile 0993.15.39.68 840.000đ 53 Đặt mua
13 Gmobile 0995.24.2223 770.000đ 38 Đặt mua
14 Gmobile 0993.886.733 580.000đ 56 Đặt mua
15 Gmobile 0993.676.232 700.000đ 47 Đặt mua
16 Gmobile 0993.157.268 700.000đ 50 Đặt mua
17 Gmobile 05.993.999.47 770.000đ 64 Đặt mua
18 Gmobile 0995.537.286 600.000đ 54 Đặt mua
19 Gmobile 05.993.999.61 770.000đ 60 Đặt mua
20 Gmobile 0993.959.388 910.000đ 63 Đặt mua
21 Gmobile 0598.1998.21 600.000đ 52 Đặt mua
22 Gmobile 0993.922.368 840.000đ 51 Đặt mua
23 Gmobile 05.993.999.31 770.000đ 57 Đặt mua
24 Gmobile 0996.224.929 630.000đ 52 Đặt mua

Bình luận