STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 180.000.000đ 60 Đặt mua
2 Viettel 0975.322222 290.000.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0982.06.7777 130.000.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 0988.81.81.81 430.000.000đ 52 Đặt mua
6 Viettel 033.80.88888 380.000.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 039.81.55555 100.000.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0962.399.399 100.000.000đ 59 Đặt mua
9 Viettel 097.68.22222 350.000.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0376.99.8888 120.000.000đ 66 Đặt mua
11 Viettel 0973.96.96.96 330.000.000đ 64 Đặt mua
12 Viettel 0342.666.888 198.000.000đ 51 Đặt mua
13 Viettel 037.26.77777 180.000.000đ 53 Đặt mua
14 Viettel 03.59.55.9999 230.000.000đ 63 Đặt mua
15 Viettel 096.11.00000 148.000.000đ 17 Đặt mua
16 Viettel 096.191.9999 699.000.000đ 62 Đặt mua
17 Viettel 037.55.99999 379.000.000đ 65 Đặt mua
18 Viettel 09.858.34567 102.350.000đ 55 Đặt mua
19 Viettel 086.997.9999 330.000.000đ 75 Đặt mua
20 Viettel 09.717.44444 127.000.000đ 44 Đặt mua
21 Viettel 0964.07.6666 149.000.000đ 50 Đặt mua
22 Viettel 086.7777779 259.000.000đ 65 Đặt mua
23 Viettel 08.6688.5555 250.000.000đ 56 Đặt mua
24 Viettel 03.3979.3979 143.000.000đ 59 Đặt mua

Bình luận