STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0373.62.9999 90.000.000đ 57 Đặt mua
2 Viettel 037.353.9999 90.000.000đ 57 Đặt mua
3 Viettel 0962.399.399 100.000.000đ 59 Đặt mua
4 Viettel 0397.62.8888 70.000.000đ 59 Đặt mua
5 Viettel 0378.76.7777 55.000.000đ 59 Đặt mua
6 Viettel 039.81.55555 100.000.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 032.797.6666 55.000.000đ 52 Đặt mua
8 Viettel 0359.24.8888 55.000.000đ 55 Đặt mua
9 Viettel 0343.66.7777 50.000.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0352.64.9999 60.000.000đ 56 Đặt mua
11 Viettel 0965.21.21.21 80.000.000đ 29 Đặt mua
12 Viettel 0335.12.12.12 50.000.000đ 20 Đặt mua
13 Viettel 0962.938.938 50.000.000đ 57 Đặt mua
14 Viettel 0971.14.14.14 70.000.000đ 32 Đặt mua
15 Viettel 037.40.56789 65.000.000đ 49 Đặt mua
16 Viettel 0327.789.789 90.000.000đ 60 Đặt mua
17 Viettel 036.579.7777 73.000.000đ 58 Đặt mua
18 Viettel 03.556677.99 61.100.000đ 57 Đặt mua
19 Viettel 036.686.7777 73.600.000đ 57 Đặt mua
20 Viettel 039.919.7777 65.000.000đ 59 Đặt mua
21 Viettel 039.909.7777 66.200.000đ 58 Đặt mua
22 Viettel 036.696.7777 73.000.000đ 58 Đặt mua
23 Viettel 0865.88.3333 68.000.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0865.22.6789 55.000.000đ 53 Đặt mua

Bình luận