STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.111.3131 10.900.000đ 27 Đặt mua
2 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 03.777.888.10 10.000.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0348.79.97.79 10.000.000đ 63 Đặt mua
5 Viettel 0375.79.79.39 10.000.000đ 59 Đặt mua
6 Viettel 03.777.888.29 13.000.000đ 59 Đặt mua
7 Viettel 03.68.68.68.11 13.000.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 03.777.888.21 10.000.000đ 51 Đặt mua
9 Viettel 0389.336.886 16.000.000đ 54 Đặt mua
10 Viettel 03.777.888.54 10.000.000đ 57 Đặt mua
11 Viettel 03.777.888.46 10.000.000đ 58 Đặt mua
12 Viettel 03.68.68.68.87 11.000.000đ 60 Đặt mua
13 Viettel 0353.79.79.89 11.000.000đ 60 Đặt mua
14 Viettel 03.777.888.63 13.000.000đ 57 Đặt mua
15 Viettel 03.777.888.51 11.000.000đ 54 Đặt mua
16 Viettel 0353.39.79.39 13.000.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 03.777.888.14 10.000.000đ 53 Đặt mua
18 Viettel 0373.070.999 10.000.000đ 47 Đặt mua
19 Viettel 03.63.63.63.93 16.000.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 03.777.888.73 11.000.000đ 58 Đặt mua
21 Viettel 03.777.888.26 13.000.000đ 56 Đặt mua
22 Viettel 0368.86.33.86 10.000.000đ 51 Đặt mua
23 Viettel 03.777.888.36 10.000.000đ 57 Đặt mua
24 Viettel 03.777.888.13 13.000.000đ 52 Đặt mua

Bình luận