STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0963.893.207 550.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 0982.46.7050 550.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0969.149.212 550.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0963.001.452 550.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0971.284.210 550.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0987.834.870 550.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0979.184.987 550.000đ 62 Đặt mua
8 Viettel 0967.365.703 550.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0961.445.716 550.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 0974.834.209 550.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0971.4568.27 550.000đ 49 Đặt mua
12 Viettel 0982.382.617 550.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 0985.463.755 550.000đ 52 Đặt mua
14 Viettel 0337.193.196 550.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0981.672.052 550.000đ 40 Đặt mua
16 Viettel 0961.087.134 550.000đ 39 Đặt mua
17 Viettel 0962.312.497 550.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0974.506.419 550.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 0965.845.906 550.000đ 52 Đặt mua
20 Viettel 0977.954.705 550.000đ 53 Đặt mua
21 Viettel 0982.271.875 550.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0974.862.178 550.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 0969.576.309 550.000đ 54 Đặt mua
24 Viettel 0987.549.542 550.000đ 53 Đặt mua

Bình luận