STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0862.614.066 450.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0363.317.279 450.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0862.699.768 450.000đ 61 Đặt mua
4 Viettel 0354.121.071 450.000đ 24 Đặt mua
5 Viettel 0359.180.910 450.000đ 36 Đặt mua
6 Viettel 0862.77.37.87 450.000đ 55 Đặt mua
7 Viettel 0377.301.209 450.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0346.79.2015 450.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0862.579.469 450.000đ 56 Đặt mua
10 Viettel 0339.80.7447 450.000đ 45 Đặt mua
11 Viettel 0337.87.5445 450.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0862.367.786 450.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 0354.592.588 450.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0366.510.939 450.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0862.167.488 450.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0337.57.0880 450.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0862.600.029 450.000đ 33 Đặt mua
18 Viettel 0337.594.586 450.000đ 50 Đặt mua
19 Viettel 0367.499.934 450.000đ 54 Đặt mua
20 Viettel 0868.891.659 450.000đ 60 Đặt mua
21 Viettel 0385.51.0707 450.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 0862.39.34.30 450.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0354.18.5445 450.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 0862.560.766 450.000đ 46 Đặt mua

Bình luận