STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.081.681 750.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0866.506.406 650.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0869.325.635 400.000đ 47 Đặt mua
4 Viettel 0862.160.836 400.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0865.431.586 960.000đ 46 Đặt mua
6 Viettel 0867.846.786 960.000đ 60 Đặt mua
7 Viettel 0862.767.655 960.000đ 52 Đặt mua
8 Viettel 0867.551.699 960.000đ 56 Đặt mua
9 Viettel 0866.067.239 960.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0867.14.2019 960.000đ 38 Đặt mua
11 Viettel 0867.059.986 960.000đ 58 Đặt mua
12 Viettel 0869.978.099 960.000đ 65 Đặt mua
13 Viettel 0869.272.872 960.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0862.396.539 960.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 0862.937.123 960.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0868.86.2772 960.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0865.171.966 960.000đ 49 Đặt mua
18 Viettel 0867.009.886 960.000đ 52 Đặt mua
19 Viettel 0867.56.5995 960.000đ 60 Đặt mua
20 Viettel 0866.151.599 960.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0869.810.168 960.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0867.098.388 960.000đ 57 Đặt mua
23 Viettel 0867.665.696 960.000đ 59 Đặt mua
24 Viettel 0862.104.368 960.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3