STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0337.193.196 550.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0365.267.889 1.500.000đ 54 Đặt mua
3 Viettel 0358.092.268 1.500.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0393.116.444 1.500.000đ 35 Đặt mua
5 Viettel 0346.942.879 1.500.000đ 52 Đặt mua
6 Viettel 0386.01.2017 1.500.000đ 28 Đặt mua
7 Viettel 0368.502.286 1.500.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0384.726.686 1.500.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 03.888.39009 1.500.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 0368.966.379 1.500.000đ 57 Đặt mua
11 Viettel 0358.18.01.82 1.500.000đ 36 Đặt mua
12 Viettel 0393.557.399 1.500.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 0368.025.568 1.500.000đ 43 Đặt mua
14 Viettel 0359.71.1980 1.500.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0353.997.668 1.500.000đ 56 Đặt mua
16 Viettel 0395.28.2011 1.500.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 0399.21.1976 1.500.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 0354.73.2019 1.500.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0349.56.1980 1.500.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 0344.77.2019 1.500.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0329.329.166 1.500.000đ 41 Đặt mua
22 Viettel 0337.06.2022 1.500.000đ 25 Đặt mua
23 Viettel 0355.698.986 1.500.000đ 59 Đặt mua
24 Viettel 0349.74.2006 1.500.000đ 35 Đặt mua

Bình luận