Sim Tứ Quý Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.5558888 288.000.000đ 58 Đặt mua
2 Viettel 0373.889999 168.000.000đ 65 Đặt mua
3 Viettel 0342.90.3333 23.500.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 0395.22.9999 111.000.000đ 57 Đặt mua
5 Viettel 0344.15.2222 20.000.000đ 25 Đặt mua
6 Viettel 0355.69.8888 120.000.000đ 60 Đặt mua
7 Viettel 0367.04.3333 23.500.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0343.66.7777 45.000.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0376.99.8888 100.000.000đ 66 Đặt mua
10 Viettel 0378.76.7777 45.000.000đ 59 Đặt mua
11 Viettel 0374.16.5555 33.000.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0352.64.9999 60.000.000đ 56 Đặt mua
13 Viettel 0359.24.8888 60.000.000đ 55 Đặt mua
14 Viettel 0374.91.5555 30.000.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 037.212.5555 35.000.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 0373.00.5555 35.000.000đ 33 Đặt mua
17 Viettel 0352.17.5555 30.000.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0373.62.9999 70.000.000đ 57 Đặt mua
19 Viettel 0395.70.6666 45.000.000đ 48 Đặt mua
20 Viettel 032.797.6666 50.000.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0346.23.7777 35.000.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 037.353.9999 75.000.000đ 57 Đặt mua
23 Viettel 0388.88.0000 500.000.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0388.99.8888 495.350.000đ 69 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3