Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0522.77.9999 155.000.000đ 59 Đặt mua
2 Vietnamobile 0586.03.9999 56.500.000đ 58 Đặt mua
3 Vietnamobile 058.567.9999 200.000.000đ 67 Đặt mua
4 Vietnamobile 058.868.9999 280.000.000đ 71 Đặt mua
5 Reddi 0559.77.9999 116.000.000đ 69 Đặt mua
6 Reddi 0559.61.9999 41.600.000đ 62 Đặt mua
7 Vietnamobile 056.686.9999 280.000.000đ 67 Đặt mua
8 Vietnamobile 0566.80.9999 39.000.000đ 61 Đặt mua
9 Vietnamobile 0523.999999 1.650.350.000đ 64 Đặt mua
10 Reddi 0559.63.9999 45.300.000đ 64 Đặt mua
11 Reddi 0559.07.9999 45.600.000đ 62 Đặt mua
12 Reddi 0559.94.9999 65.300.000đ 68 Đặt mua
13 Reddi 0559.23.9999 56.700.000đ 60 Đặt mua
14 Vietnamobile 056.456.9999 150.000.000đ 62 Đặt mua
15 Vietnamobile 0567.56.9999 79.000.000đ 65 Đặt mua
16 Reddi 0559.97.9999 130.000.000đ 71 Đặt mua
17 Vietnamobile 05.2323.9999 150.000.000đ 51 Đặt mua
18 Vietnamobile 0528.98.9999 154.000.000đ 68 Đặt mua
19 Vietnamobile 0582.06.9999 29.900.000đ 57 Đặt mua
20 Gmobile 0599.00.9999 144.000.000đ 59 Đặt mua
21 Reddi 0559.75.9999 41.700.000đ 67 Đặt mua
22 Reddi 0559.44.9999 46.400.000đ 63 Đặt mua
23 Reddi 0559.21.9999 41.500.000đ 58 Đặt mua
24 Vietnamobile 0588.97.9999 128.000.000đ 73 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3