Sim Tứ Quý 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.555555 579.000.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0374.16.5555 33.000.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0373.00.5555 35.000.000đ 33 Đặt mua
4 Viettel 0352.17.5555 30.000.000đ 38 Đặt mua
5 Viettel 0374.91.5555 30.000.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 037.212.5555 35.000.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0359.86.5555 48.000.000đ 51 Đặt mua
8 Viettel 0398.78.5555 48.000.000đ 55 Đặt mua
9 Viettel 0333.79.5555 81.000.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0363.91.5555 39.000.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0399.57.5555 55.000.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 03632.55555 117.000.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 03629.55555 117.000.000đ 45 Đặt mua
14 Viettel 03362.55555 125.000.000đ 39 Đặt mua
15 Viettel 0329.79.5555 56.500.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 03998.55555 142.000.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0326.88.5555 75.000.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 0363.21.5555 39.000.000đ 35 Đặt mua
19 Viettel 03787.55555 145.000.000đ 50 Đặt mua
20 Viettel 0388.04.5555 36.600.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 0353.79.5555 50.000.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 032.65.65.555 64.400.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0328.37.5555 39.000.000đ 43 Đặt mua
24 Viettel 036.717.5555 36.600.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 5 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3