Sim Tứ Quý 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.88.0000 500.000.000đ 35 Đặt mua
2 Viettel 0397.03.0000 14.000.000đ 22 Đặt mua
3 Viettel 0329.99.0000 46.000.000đ 32 Đặt mua
4 Viettel 0384.89.0000 15.000.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0329.77.0000 12.000.000đ 28 Đặt mua
6 Viettel 0338.94.0000 11.900.000đ 27 Đặt mua
7 Viettel 0384.14.0000 11.900.000đ 20 Đặt mua
8 Viettel 0346.24.0000 10.900.000đ 19 Đặt mua
9 Viettel 0397.88.0000 17.000.000đ 35 Đặt mua
10 Viettel 0332.97.0000 10.900.000đ 24 Đặt mua
11 Viettel 0333.72.0000 13.000.000đ 18 Đặt mua
12 Viettel 0343.17.0000 7.200.000đ 18 Đặt mua
13 Viettel 0372.11.0000 9.200.000đ 14 Đặt mua
14 Viettel 0344.19.0000 8.890.000đ 21 Đặt mua
15 Viettel 0394.23.0000 10.900.000đ 21 Đặt mua
16 Viettel 0347.14.0000 10.900.000đ 19 Đặt mua
17 Viettel 0335.31.0000 10.900.000đ 15 Đặt mua
18 Viettel 0335.89.0000 15.000.000đ 28 Đặt mua
19 Viettel 0357.73.0000 13.000.000đ 25 Đặt mua
20 Viettel 0344.97.0000 10.900.000đ 27 Đặt mua
21 Viettel 0383.46.0000 13.000.000đ 24 Đặt mua
22 Viettel 0387.14.0000 10.900.000đ 23 Đặt mua
23 Viettel 0395.37.0000 11.900.000đ 27 Đặt mua
24 Viettel 0397.42.0000 10.900.000đ 25 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 0 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3