Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0963.530.783 400.000đ 44 Đặt mua
2 Viettel 0332.592.347 300.000đ 38 Đặt mua
3 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua
4 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0332.934.935 900.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0332.804.589 300.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0971.623.961 400.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 0974.87.3628 400.000đ 54 Đặt mua
9 Viettel 0972.858.442 550.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0365.414.614 550.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0336.560.564 500.000đ 38 Đặt mua
12 Viettel 0961.403.790 400.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 0964.896.014 400.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0862.160.836 400.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0973.805.371 400.000đ 43 Đặt mua
16 Viettel 0972.493.600 400.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0986.438.194 400.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0966.176.485 400.000đ 52 Đặt mua
19 Viettel 0987.488.924 400.000đ 59 Đặt mua
20 Viettel 0975.740.807 400.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 0373.515.015 450.000đ 30 Đặt mua
22 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0325.337.316 300.000đ 33 Đặt mua
24 Viettel 09683.09337 550.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tự Chọn : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3