Sim trả sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 034.68.47.123 450.000đ 38 Đặt mua
2 Viettel 0332.592.347 300.000đ 38 Đặt mua
3 Viettel 0333.11.00.20 650.000đ 13 Đặt mua
4 Viettel 0394.172.072 550.000đ 35 Đặt mua
5 Viettel 0964.589.774 400.000đ 59 Đặt mua
6 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0382.088.066 750.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0963.530.783 400.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0398.235.435 750.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0968.764.975 400.000đ 61 Đặt mua
12 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0349.09.06.09 750.000đ 40 Đặt mua
14 Viettel 0973.268.249 400.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0974.87.3628 400.000đ 54 Đặt mua
16 Viettel 0335.708.508 450.000đ 39 Đặt mua
17 Viettel 0397.176.786 300.000đ 54 Đặt mua
18 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0344.417.418 450.000đ 36 Đặt mua
20 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0963.039.474 400.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0357.0808.55 450.000đ 41 Đặt mua
23 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
24 Viettel 0332.509.209 550.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim trả sau : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3