Sim Ngũ Quý Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.88888.4 46.000.000đ 66 Đặt mua
2 Viettel 097.99999.33 135.000.000đ 67 Đặt mua
3 Viettel 08.66666.915 8.690.000đ 53 Đặt mua
4 Viettel 08.66666.967 8.850.000đ 60 Đặt mua
5 Viettel 08.66666.514 8.890.000đ 48 Đặt mua
6 Viettel 08.66666.984 13.300.000đ 59 Đặt mua
7 Viettel 08.66666.250 8.890.000đ 45 Đặt mua
8 Viettel 08.66666.830 13.100.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 08.66666.416 8.890.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 08.66666.318 9.000.000đ 50 Đặt mua
11 Viettel 08.66666.528 8.850.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 08.66666.463 8.850.000đ 51 Đặt mua
13 Viettel 08.66666.950 8.890.000đ 52 Đặt mua
14 Viettel 03.66666.934 8.890.000đ 49 Đặt mua
15 Viettel 08.66666.103 10.500.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 08.66666.935 8.850.000đ 55 Đặt mua
17 Viettel 08.66666.737 13.200.000đ 55 Đặt mua
18 Viettel 08.66666.862 13.300.000đ 54 Đặt mua
19 Viettel 08.66666.233 13.200.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 08.66666.716 8.750.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 08.66666.590 8.850.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 08.66666.730 8.850.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 08.66666.911 13.300.000đ 49 Đặt mua
24 Viettel 08.66666.755 8.890.000đ 55 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Giữa Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3