Sim Ngũ Quý Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 085.8899999 799.000.000đ 74 Đặt mua
2 Vinaphone 08122.88888 555.000.000đ 53 Đặt mua
3 Vinaphone 08.335.77777 170.000.000đ 54 Đặt mua
4 Vinaphone 08397.99999 1.200.000.000đ 72 Đặt mua
5 iTelecom 08767.11111 65.000.000đ 33 Đặt mua
6 Vinaphone 08220.44444 69.000.000đ 32 Đặt mua
7 Vinaphone 08376.44444 39.000.000đ 44 Đặt mua
8 Vinaphone 08461.77777 89.000.000đ 54 Đặt mua
9 Vinaphone 08167.99999 667.000.000đ 67 Đặt mua
10 iTelecom 08768.33333 139.000.000đ 44 Đặt mua
11 Vinaphone 08427.00000 25.000.000đ 21 Đặt mua
12 iTelecom 08762.99999 288.000.000đ 68 Đặt mua
13 Vinaphone 08393.77777 179.000.000đ 58 Đặt mua
14 Vinaphone 08224.66666 279.000.000đ 46 Đặt mua
15 Vinaphone 08149.00000 25.000.000đ 22 Đặt mua
16 iTelecom 08763.22222 89.000.000đ 34 Đặt mua
17 Vinaphone 08557.88888 288.000.000đ 65 Đặt mua
18 Vinaphone 08136.99999 667.000.000đ 63 Đặt mua
19 Vinaphone 08491.77777 109.000.000đ 57 Đặt mua
20 Vinaphone 08261.44444 48.000.000đ 37 Đặt mua
21 iTelecom 08765.33333 109.000.000đ 41 Đặt mua
22 iTelecom 0876.2.55555 132.000.000đ 48 Đặt mua
23 iTelecom 08768.77777 199.000.000đ 64 Đặt mua
24 iTelecom 08768.99999 699.000.000đ 74 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3