Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0399.11.09.97 960.000đ 48 Đặt mua
2 Viettel 0328.15.09.97 960.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0337.14.09.97 960.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0368.11.09.97 960.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0866.66.1997 30.500.000đ 58 Đặt mua
6 Viettel 0869.79.1997 4.790.000đ 65 Đặt mua
7 Viettel 0867.11.1997 4.390.000đ 49 Đặt mua
8 Viettel 0975.10.08.97 1.850.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0867.66.1997 2.700.000đ 59 Đặt mua
10 Viettel 0865.68.1997 4.390.000đ 59 Đặt mua
11 Viettel 0866.55.1997 4.390.000đ 56 Đặt mua
12 Viettel 0353.11.11.97 2.700.000đ 31 Đặt mua
13 Viettel 0869.11.11.97 4.500.000đ 43 Đặt mua
14 Viettel 0865.97.1997 4.390.000đ 61 Đặt mua
15 Viettel 0865.22.1997 4.390.000đ 49 Đặt mua
16 Viettel 0865.11.11.97 4.500.000đ 39 Đặt mua
17 Viettel 0366.78.1997 4.500.000đ 56 Đặt mua
18 Viettel 08.6789.1997 26.300.000đ 64 Đặt mua
19 Viettel 0333.29.1997 4.050.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0867.97.1997 4.390.000đ 63 Đặt mua
21 Viettel 0865.66.1997 4.390.000đ 57 Đặt mua
22 Viettel 0346.68.1997 2.700.000đ 53 Đặt mua
23 Viettel 0343.33.1997 5.250.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0862.66.1997 5.290.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3