Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0344.20.11.95 960.000đ 29 Đặt mua
2 Viettel 0337.09.02.95 960.000đ 38 Đặt mua
3 Viettel 0333.29.01.95 960.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0373.09.09.95 960.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0392.10.09.95 960.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0362.21.09.95 960.000đ 37 Đặt mua
7 Viettel 0379.22.10.95 960.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0867.17.01.95 960.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0369.07.08.95 960.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0867.03.12.95 960.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0332.14.08.95 960.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0343.16.09.95 960.000đ 40 Đặt mua
13 Viettel 0333.27.02.95 960.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 0385.01.09.95 960.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0397.04.08.95 960.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0363.17.03.95 960.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0373.11.09.95 960.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0865.30.09.95 960.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 0373.21.07.95 960.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0389.16.06.95 960.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 0865.21.11.95 960.000đ 38 Đặt mua
22 Viettel 0397.11.03.95 960.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0348.15.11.95 960.000đ 37 Đặt mua
24 Viettel 098819.6.6.95 1.200.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3