Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0344.22.05.92 960.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 0358.27.08.92 960.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0382.27.09.92 960.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 0399.10.06.92 960.000đ 39 Đặt mua
5 Viettel 0345.11.09.92 960.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0365.06.02.92 960.000đ 33 Đặt mua
7 Viettel 0334.19.11.92 960.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0345.05.12.92 960.000đ 31 Đặt mua
9 Viettel 0354.15.05.92 960.000đ 34 Đặt mua
10 Viettel 0345.29.04.92 960.000đ 38 Đặt mua
11 Viettel 0386.15.08.92 960.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0369.08.09.92 960.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 0399.20.02.92 960.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0344.02.01.92 960.000đ 25 Đặt mua
15 Viettel 0865.31.12.92 960.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0363.30.08.92 960.000đ 34 Đặt mua
17 Viettel 0866.09.04.92 960.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0867.13.11.92 960.000đ 38 Đặt mua
19 Viettel 0363.15.05.92 960.000đ 34 Đặt mua
20 Viettel 0385.11.07.92 960.000đ 36 Đặt mua
21 Viettel 0862.88.1992 8.000.000đ 53 Đặt mua
22 Viettel 0869.39.1992 4.500.000đ 56 Đặt mua
23 Viettel 0356.09.1992 2.500.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0333.78.1992 3.000.000đ 45 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1992 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3