Sim Năm Sinh 1965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0867.191.965 960.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0971.511.965 1.100.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0865.671.965 1.100.000đ 53 Đặt mua
4 Viettel 0865.251.965 1.100.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0862.691.965 1.100.000đ 52 Đặt mua
6 Mobifone 0932.62.1965 2.200.000đ 43 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.43.1965 2.280.000đ 50 Đặt mua
8 Mobifone 0786.28.1965 1.680.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 0383.55.1965 1.830.000đ 45 Đặt mua
10 Mobifone 0777.05.1965 1.680.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 0392.37.1965 1.830.000đ 45 Đặt mua
12 Mobifone 0784.73.1965 1.830.000đ 50 Đặt mua
13 Vinaphone 0949.49.1965 2.800.000đ 56 Đặt mua
14 Mobifone 0932.67.1965 1.900.000đ 48 Đặt mua
15 Vinaphone 0947.83.1965 2.280.000đ 52 Đặt mua
16 Vinaphone 0836.11.1965 1.830.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0982.45.1965 2.600.000đ 49 Đặt mua
18 Viettel 0987.22.1965 2.800.000đ 49 Đặt mua
19 Mobifone 0933.65.1965 2.050.000đ 47 Đặt mua
20 Mobifone 0937.63.1965 1.900.000đ 49 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.40.1965 1.100.000đ 47 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.66.1965 2.700.000đ 57 Đặt mua
23 Viettel 0979.66.1965 3.500.000đ 58 Đặt mua
24 Viettel 0969.07.1965 2.490.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1965 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3