Sim Năm Sinh

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.123.0202 7.900.000đ 26 Đặt mua
2 Viettel 0971.16.0505 1.700.000đ 34 Đặt mua
3 Mobifone 079.345.1991 3.900.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 09.6116.0202 7.900.000đ 27 Đặt mua
5 Mobifone 07.9222.1000 1.100.000đ 23 Đặt mua
6 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 09.7117.0202 7.300.000đ 29 Đặt mua
8 Mobifone 079.345.1979 3.900.000đ 54 Đặt mua
9 Viettel 096.123.0808 7.900.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 0971.13.0202 1.600.000đ 25 Đặt mua
11 Viettel 0971.19.0202 1.600.000đ 31 Đặt mua
12 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000đ 69 Đặt mua
13 Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000đ 65 Đặt mua
14 Viettel 097.123.0505 7.300.000đ 32 Đặt mua
15 Mobifone 0703.110.113 1.300.000đ 17 Đặt mua
16 Viettel 0971.14.0303 3.690.000đ 28 Đặt mua
17 Viettel 097.123.0606 4.500.000đ 34 Đặt mua
18 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000đ 59 Đặt mua
19 Mobifone 0703.110.118 1.500.000đ 22 Đặt mua
20 Viettel 0971.21.0505 1.700.000đ 30 Đặt mua
21 Mobifone 0798.99.1979 4.600.000đ 68 Đặt mua
22 Mobifone 0784.11.1010 850.000đ 23 Đặt mua
23 Viettel 0961.31.0202 1.700.000đ 24 Đặt mua
24 Mobifone 0703.110.119 1.500.000đ 23 Đặt mua

Bình luận