STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.84.7777 27.100.000đ 59 Đặt mua
2 Reddi 0559.73.7777 24.500.000đ 57 Đặt mua
3 Reddi 0559.27.5555 24.500.000đ 48 Đặt mua
4 Reddi 0559.65.6969 3.000.000đ 60 Đặt mua
5 Reddi 0559.46.2222 14.600.000đ 37 Đặt mua
6 Reddi 0559.916.868 6.500.000đ 57 Đặt mua
7 Reddi 0559.995.999 90.500.000đ 69 Đặt mua
8 Reddi 0559.37.8989 9.500.000đ 63 Đặt mua
9 Reddi 0559.77.9999 121.000.000đ 69 Đặt mua
10 Reddi 0559.008.686 3.500.000đ 47 Đặt mua
11 Reddi 0559.10.10.10 26.100.000đ 22 Đặt mua
12 Reddi 0559.41.7777 27.100.000đ 52 Đặt mua
13 Reddi 0559.28.2222 21.600.000đ 37 Đặt mua
14 Reddi 0559.66.1111 24.500.000đ 35 Đặt mua
15 Reddi 0559.93.5555 27.700.000đ 51 Đặt mua
16 Reddi 0559.91.91.91 46.000.000đ 49 Đặt mua
17 Reddi 0559.84.84.84 38.900.000đ 55 Đặt mua
18 Reddi 0559.40.2222 14.600.000đ 31 Đặt mua
19 Reddi 0559.97.6789 23.500.000đ 65 Đặt mua
20 Reddi 0559.96.7777 35.700.000đ 62 Đặt mua
21 Reddi 05597.44444 19.700.000đ 46 Đặt mua
22 Reddi 0559.90.8989 3.000.000đ 62 Đặt mua
23 Reddi 0559.33.9898 6.500.000đ 59 Đặt mua
24 Reddi 0559.42.8888 27.700.000đ 57 Đặt mua

Bình luận