STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0708.33.66.55 2.300.000đ 43 Đặt mua
2 Mobifone 0703.22.77.44 1.850.000đ 36 Đặt mua
3 Mobifone 078.999.0111 1.600.000đ 45 Đặt mua
4 Mobifone 0703.33.88.11 1.800.000đ 34 Đặt mua
5 Mobifone 0703.33.22.11 2.900.000đ 22 Đặt mua
6 Mobifone 078.999.4488 2.900.000đ 66 Đặt mua
7 Mobifone 0772.67.77.88 1.325.000đ 59 Đặt mua
8 Mobifone 0783.22.33.11 2.250.000đ 30 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.6226 2.300.000đ 32 Đặt mua
10 Mobifone 07.8999.7444 2.050.000đ 61 Đặt mua
11 Mobifone 0798.85.9696 1.000.000đ 67 Đặt mua
12 Mobifone 0792.666.200 900.000đ 38 Đặt mua
13 Mobifone 0703.22.99.77 2.250.000đ 46 Đặt mua
14 Mobifone 07.69.69.69.05 2.500.000đ 57 Đặt mua
15 Mobifone 078.368.7474 750.000đ 54 Đặt mua
16 Mobifone 07.0333.2444 2.300.000đ 30 Đặt mua
17 Mobifone 070.333.1515 1.500.000đ 28 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.20 5.500.000đ 51 Đặt mua
19 Mobifone 0708.99.11.77 2.600.000đ 49 Đặt mua
20 Mobifone 089.887.8800 1.100.000đ 56 Đặt mua
21 Mobifone 079.444.1100 2.250.000đ 30 Đặt mua
22 Mobifone 0708.31.11.77 850.000đ 35 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.3535 1.325.000đ 56 Đặt mua
24 Mobifone 079.222.3322 4.250.000đ 32 Đặt mua

Bình luận