STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.777777.42 20.500.000đ 56 Đặt mua
2 iTelecom 08.77777.245 2.250.000đ 54 Đặt mua
3 iTelecom 08.77777.539 3.450.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 0876.87.1111 11.000.000đ 40 Đặt mua
5 iTelecom 087.660.2222 22.000.000đ 35 Đặt mua
6 iTelecom 0878.179.179 50.000.000đ 57 Đặt mua
7 iTelecom 087.8484.888 12.000.000đ 63 Đặt mua
8 iTelecom 0878.456.456 40.000.000đ 53 Đặt mua
9 iTelecom 087.83.88888 299.000.000đ 66 Đặt mua
10 iTelecom 087.667.8888 88.000.000đ 66 Đặt mua
11 iTelecom 087.686.2222 50.000.000đ 43 Đặt mua
12 iTelecom 0876.899.899 36.000.000đ 73 Đặt mua
13 iTelecom 0876.93.5555 30.000.000đ 53 Đặt mua
14 iTelecom 0876.38.38.38 119.000.000đ 54 Đặt mua
15 iTelecom 0878.99.66.99 15.000.000đ 71 Đặt mua
16 iTelecom 08.789.34567 79.000.000đ 57 Đặt mua
17 iTelecom 087.678.5555 79.000.000đ 56 Đặt mua
18 iTelecom 0876.97.1111 15.000.000đ 41 Đặt mua
19 iTelecom 087.646.5555 25.000.000đ 51 Đặt mua
20 iTelecom 0878.66.99.66 15.000.000đ 65 Đặt mua
21 iTelecom 08765.34567 28.000.000đ 51 Đặt mua
22 iTelecom 0876.222.666 55.000.000đ 45 Đặt mua
23 iTelecom 0876.90.5555 24.000.000đ 50 Đặt mua
24 iTelecom 08.78887.666 25.000.000đ 64 Đặt mua

Bình luận