STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0996.800.800 39.000.000đ 40 Đặt mua
2 Gmobile 099.579.68.68 48.000.000đ 67 Đặt mua
3 Gmobile 0996.87.88.89 29.000.000đ 72 Đặt mua
4 Gmobile 05.993.999.84 770.000đ 65 Đặt mua
5 Gmobile 0598.1998.77 600.000đ 63 Đặt mua
6 Gmobile 05.993.999.80 770.000đ 61 Đặt mua
7 Gmobile 0993.95.96.90 630.000đ 59 Đặt mua
8 Gmobile 0993.90.10.90 770.000đ 40 Đặt mua
9 Gmobile 0993.677.118 700.000đ 51 Đặt mua
10 Gmobile 0993.563.592 550.000đ 51 Đặt mua
11 Gmobile 0996.194.077 550.000đ 52 Đặt mua
12 Gmobile 0598.1998.35 600.000đ 57 Đặt mua
13 Gmobile 0598.1999.54 630.000đ 59 Đặt mua
14 Gmobile 0995.605.805 630.000đ 47 Đặt mua
15 Gmobile 0598.1998.79 700.000đ 65 Đặt mua
16 Gmobile 0598.1998.33 600.000đ 55 Đặt mua
17 Gmobile 0598.1999.20 630.000đ 52 Đặt mua
18 Gmobile 0993.886.707 580.000đ 57 Đặt mua
19 Gmobile 0993.157.268 700.000đ 50 Đặt mua
20 Gmobile 0598.1998.20 600.000đ 51 Đặt mua
21 Gmobile 0993.15.39.68 840.000đ 53 Đặt mua
22 Gmobile 05.993.999.40 770.000đ 57 Đặt mua
23 Gmobile 0598.1998.75 600.000đ 61 Đặt mua
24 Gmobile 0598.1999.03 630.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3