STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.0660 1.100.000đ 28 Đặt mua
2 Mobifone 07.69.69.69.30 2.200.000đ 55 Đặt mua
3 Mobifone 0703.11.6161 2.300.000đ 26 Đặt mua
4 Mobifone 076.567.6699 1.200.000đ 61 Đặt mua
5 Mobifone 0798.18.3535 800.000đ 49 Đặt mua
6 Mobifone 07.8989.1212 2.300.000đ 47 Đặt mua
7 Mobifone 07.9779.7575 2.450.000đ 63 Đặt mua
8 Mobifone 070.888.777.5 1.890.000đ 57 Đặt mua
9 Mobifone 078.666.3322 2.900.000đ 43 Đặt mua
10 Mobifone 089.887.5544 1.100.000đ 58 Đặt mua
11 Mobifone 0707.78.0123 2.200.000đ 35 Đặt mua
12 Mobifone 07.69.69.69.40 1.800.000đ 56 Đặt mua
13 Mobifone 070.888.0660 1.900.000đ 43 Đặt mua
14 Mobifone 0783.22.33.11 2.250.000đ 30 Đặt mua
15 Mobifone 079.777.1515 1.500.000đ 49 Đặt mua
16 Mobifone 0708.92.3377 850.000đ 46 Đặt mua
17 Mobifone 07.69.69.69.53 1.300.000đ 60 Đặt mua
18 Mobifone 070.333.0880 1.100.000đ 32 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.0111 1.500.000đ 27 Đặt mua
20 Mobifone 079.444.1221 950.000đ 34 Đặt mua
21 Mobifone 078.666.2332 1.300.000đ 43 Đặt mua
22 Mobifone 0798.18.5656 1.200.000đ 55 Đặt mua
23 Mobifone 0792.666.744 850.000đ 51 Đặt mua
24 Mobifone 0708.33.2121 1.000.000đ 27 Đặt mua

Bình luận