STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.39.3344 850.000đ 49 Đặt mua
2 Mobifone 0707.75.2727 1.300.000đ 44 Đặt mua
3 Mobifone 079.4443.000 1.100.000đ 31 Đặt mua
4 Mobifone 07.0440.5995 1.100.000đ 43 Đặt mua
5 Mobifone 079.444.3355 2.300.000đ 44 Đặt mua
6 Mobifone 0708.33.8787 1.200.000đ 51 Đặt mua
7 Mobifone 0708.31.9898 1.050.000đ 53 Đặt mua
8 Mobifone 0784.58.8998 1.300.000đ 66 Đặt mua
9 Mobifone 0783.22.5445 850.000đ 40 Đặt mua
10 Mobifone 079.444.6611 2.100.000đ 42 Đặt mua
11 Mobifone 070.3223.444 1.700.000đ 29 Đặt mua
12 Mobifone 079.888.7755 5.800.000đ 64 Đặt mua
13 Mobifone 078.345.6699 3.900.000đ 57 Đặt mua
14 Mobifone 0783.53.5577 900.000đ 50 Đặt mua
15 Mobifone 0707.75.8787 1.300.000đ 56 Đặt mua
16 Mobifone 0783.68.2345 4.600.000đ 46 Đặt mua
17 Mobifone 0708.88.11.66 2.500.000đ 45 Đặt mua
18 Mobifone 079.444.666.8 5.500.000đ 54 Đặt mua
19 Mobifone 0783.22.99.66 2.900.000đ 52 Đặt mua
20 Mobifone 0703.27.1234 2.300.000đ 29 Đặt mua
21 Mobifone 0764.33.66.33 4.600.000đ 41 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.88.33 3.250.000đ 44 Đặt mua
23 Mobifone 0703.11.6969 2.300.000đ 42 Đặt mua
24 Mobifone 078.999.0033 3.500.000đ 48 Đặt mua

Bình luận