STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.333.999.8 3.500.000đ 59 Đặt mua
2 Mobifone 0898.87.4242 1.100.000đ 52 Đặt mua
3 Mobifone 078.999.6006 1.200.000đ 54 Đặt mua
4 Mobifone 078.666.333.4 1.050.000đ 46 Đặt mua
5 Mobifone 0786.777.977 1.800.000đ 65 Đặt mua
6 Mobifone 079.379.7887 1.500.000đ 65 Đặt mua
7 Mobifone 0789.86.1212 1.500.000đ 44 Đặt mua
8 Mobifone 078.666.000.5 1.600.000đ 38 Đặt mua
9 Mobifone 078.333.5151 1.150.000đ 36 Đặt mua
10 Mobifone 079.888.555.9 2.500.000đ 64 Đặt mua
11 Mobifone 089.887.5599 1.800.000đ 68 Đặt mua
12 Mobifone 0703.27.5959 1.000.000đ 47 Đặt mua
13 Mobifone 0703.33.55.44 1.900.000đ 34 Đặt mua
14 Mobifone 078.333.7887 1.250.000đ 54 Đặt mua
15 Mobifone 078.3337.222 2.900.000đ 37 Đặt mua
16 Mobifone 089.888.4004 1.250.000đ 49 Đặt mua
17 Mobifone 0704.45.8080 950.000đ 36 Đặt mua
18 Mobifone 0783.68.6464 1.200.000đ 52 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.111.7 1.000.000đ 34 Đặt mua
20 Mobifone 0765.69.1199 950.000đ 53 Đặt mua
21 Mobifone 07.0888.0111 4.000.000đ 34 Đặt mua
22 Mobifone 078.999.5665 2.250.000đ 64 Đặt mua
23 Mobifone 0703.33.22.00 2.150.000đ 20 Đặt mua
24 Mobifone 07.9998.9292 3.300.000đ 64 Đặt mua

Bình luận