STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0774.78.78.78 60.000.000đ 63 Đặt mua
2 Mobifone 070.83.00000 50.000.000đ 18 Đặt mua
3 Mobifone 0773.19.19.19 55.000.000đ 47 Đặt mua
4 Mobifone 0779.84.8888 90.000.000đ 67 Đặt mua
5 Mobifone 079.420.8888 55.000.000đ 54 Đặt mua
6 Mobifone 0777.63.63.63 70.000.000đ 48 Đặt mua
7 Mobifone 0764.81.81.81 50.000.000đ 44 Đặt mua
8 Mobifone 07.82.85.85.85 55.000.000đ 56 Đặt mua
9 Mobifone 0773.15.15.15 50.000.000đ 35 Đặt mua
10 Mobifone 0797.70.70.70 50.000.000đ 44 Đặt mua
11 Mobifone 0703.87.87.87 50.000.000đ 55 Đặt mua
12 Mobifone 0778.09.09.09 55.000.000đ 49 Đặt mua
13 Mobifone 0776.61.61.61 50.000.000đ 41 Đặt mua
14 Mobifone 0707.86.86.68 50.000.000đ 56 Đặt mua
15 Mobifone 0705.54.5555 50.000.000đ 41 Đặt mua
16 Mobifone 0774.688.688 50.000.000đ 62 Đặt mua
17 Mobifone 07.85.65.65.65 55.000.000đ 53 Đặt mua
18 Mobifone 07.69.60.60.60 50.000.000đ 40 Đặt mua
19 Mobifone 0703.08.08.08 65.000.000đ 34 Đặt mua
20 Mobifone 077.666666.2 65.000.000đ 52 Đặt mua
21 Mobifone 0708.76.76.76 50.000.000đ 54 Đặt mua
22 Mobifone 0795.43.8888 60.000.000đ 60 Đặt mua
23 Mobifone 0775.39.5555 50.000.000đ 51 Đặt mua
24 Mobifone 0708.41.9999 65.000.000đ 56 Đặt mua

Bình luận