STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.879.888 25.000.000đ 73 Đặt mua
2 Mobifone 0783.339.779 28.000.000đ 56 Đặt mua
3 Mobifone 0764.189.189 30.000.000đ 53 Đặt mua
4 Mobifone 0767.33.1111 25.000.000đ 30 Đặt mua
5 Mobifone 0794.75.75.75 45.000.000đ 56 Đặt mua
6 Mobifone 0774.799.799 45.000.000đ 68 Đặt mua
7 Mobifone 0767.14.14.14 40.000.000đ 35 Đặt mua
8 Mobifone 0765.34.5555 40.000.000đ 45 Đặt mua
9 Mobifone 0798.878.878 30.000.000đ 70 Đặt mua
10 Mobifone 0705.666.444 23.000.000đ 42 Đặt mua
11 Mobifone 07.9993.1111 25.000.000đ 41 Đặt mua
12 Mobifone 0767.111.000 23.000.000đ 23 Đặt mua
13 Mobifone 0777.060.777 20.000.000đ 48 Đặt mua
14 Mobifone 0798.93.6789 40.000.000đ 66 Đặt mua
15 Mobifone 0764.45.45.45 23.000.000đ 44 Đặt mua
16 Mobifone 0764.81.81.81 50.000.000đ 44 Đặt mua
17 Mobifone 0768.32.32.32 36.000.000đ 36 Đặt mua
18 Mobifone 07.78.78.78.98 25.000.000đ 69 Đặt mua
19 Mobifone 0764.58.58.58 50.000.000đ 56 Đặt mua
20 Mobifone 0794.77.6789 33.000.000đ 64 Đặt mua
21 Mobifone 0772.90.3333 23.000.000đ 37 Đặt mua
22 Mobifone 0708.66.88.99 45.000.000đ 61 Đặt mua
23 Mobifone 0765.17.17.17 45.000.000đ 42 Đặt mua
24 Mobifone 0703.87.6789 33.000.000đ 55 Đặt mua

Bình luận