STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.777.8787 12.000.000đ 67 Đặt mua
2 Mobifone 070.888.222.8 12.700.000đ 45 Đặt mua
3 Mobifone 07.68.68.68.61 10.900.000đ 56 Đặt mua
4 Mobifone 078.999.888.5 11.000.000đ 71 Đặt mua
5 Mobifone 079.444.6060 13.000.001đ 40 Đặt mua
6 Mobifone 079.888.999.2 11.000.000đ 69 Đặt mua
7 Mobifone 0765.79.68.79 12.500.000đ 64 Đặt mua
8 Mobifone 079.888.999.5 12.700.000đ 72 Đặt mua
9 Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000đ 65 Đặt mua
10 Mobifone 079.888.999.1 10.500.000đ 68 Đặt mua
11 Mobifone 079.8838388 12.700.000đ 62 Đặt mua
12 Mobifone 070.888.333.8 12.700.000đ 48 Đặt mua
13 Mobifone 079.3456.555 11.500.000đ 49 Đặt mua
14 Mobifone 079.379.7799 10.500.000đ 67 Đặt mua
15 Mobifone 07.68.68.68.62 10.500.000đ 57 Đặt mua
16 Mobifone 0769.88.44.88 11.000.000đ 62 Đặt mua
17 Mobifone 0767.398.398 14.000.000đ 60 Đặt mua
18 Mobifone 0797.55.66.55 10.000.000đ 55 Đặt mua
19 Mobifone 0784.811.811 13.000.000đ 39 Đặt mua
20 Mobifone 077.494.1111 13.000.000đ 35 Đặt mua
21 Mobifone 0777.9999.75 20.000.000đ 69 Đặt mua
22 Mobifone 0778.755.755 11.000.000đ 56 Đặt mua
23 Mobifone 0773.9999.22 12.000.000đ 57 Đặt mua
24 Mobifone 077.96.01234 11.000.000đ 39 Đặt mua

Bình luận