STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0934.06.44.77 1.100.000đ 44 Đặt mua
2 Mobifone 0901.84.11.88 3.300.000đ 40 Đặt mua
3 Mobifone 0932.696.692 840.000đ 52 Đặt mua
4 Mobifone 0932.07.11.66 2.050.000đ 35 Đặt mua
5 Mobifone 0938.37.66.99 7.000.000đ 60 Đặt mua
6 Mobifone 09.01.01.76.76 13.000.000đ 37 Đặt mua
7 Mobifone 0902.59.26.26 3.300.000đ 41 Đặt mua
8 Mobifone 0932.71.08.08 1.830.000đ 38 Đặt mua
9 Mobifone 0907.39.00.55 1.750.000đ 38 Đặt mua
10 Mobifone 0901.84.00.11 980.000đ 24 Đặt mua
11 Mobifone 0901.80.14.14 1.100.000đ 28 Đặt mua
12 Mobifone 0901.84.12.12 1.830.000đ 28 Đặt mua
13 Mobifone 0902.37.12.12 1.750.000đ 27 Đặt mua
14 Mobifone 0939.24.8884 980.000đ 55 Đặt mua
15 Mobifone 0938.37.11.66 2.050.000đ 44 Đặt mua
16 Mobifone 0901.87.22.66 2.050.000đ 41 Đặt mua
17 Mobifone 0901.82.11.33 1.330.000đ 28 Đặt mua
18 Mobifone 0938.59.44.99 2.280.000đ 60 Đặt mua
19 Mobifone 0937.708.937 630.000đ 53 Đặt mua
20 Mobifone 0937.03.99.26 600.000đ 48 Đặt mua
21 Mobifone 0933.01.02.74 1.180.000đ 29 Đặt mua
22 Mobifone 0938.94.00.66 1.900.000đ 45 Đặt mua
23 Mobifone 0938.92.03.03 1.600.000đ 37 Đặt mua
24 Mobifone 0938.254.359 700.000đ 48 Đặt mua

Bình luận