STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 089.887.8800 1.100.000đ 56 Đặt mua
2 Mobifone 0898.87.3535 1.325.000đ 56 Đặt mua
3 Mobifone 0898.87.1441 910.000đ 50 Đặt mua
4 Mobifone 089.887.5511 1.100.000đ 52 Đặt mua
5 Mobifone 0898.87.9292 1.500.000đ 62 Đặt mua
6 Mobifone 0898.868.865 3.000.000đ 66 Đặt mua
7 Mobifone 0898.87.3399 5.800.000đ 64 Đặt mua
8 Mobifone 089.887.3434 1.100.000đ 54 Đặt mua
9 Mobifone 0898.87.5775 1.100.000đ 64 Đặt mua
10 Mobifone 0898.87.2552 910.000đ 54 Đặt mua
11 Mobifone 089.888.2442 1.250.000đ 53 Đặt mua
12 Mobifone 0898.87.1661 1.250.000đ 54 Đặt mua
13 Mobifone 0898.87.2442 910.000đ 52 Đặt mua
14 Mobifone 0898.873.579 1.800.000đ 64 Đặt mua
15 Mobifone 0898.879.888 25.000.000đ 73 Đặt mua
16 Mobifone 089.888.2772 1.250.000đ 59 Đặt mua
17 Mobifone 0898.87.5995 1.100.000đ 68 Đặt mua
18 Mobifone 089.887.4114 1.100.000đ 50 Đặt mua
19 Mobifone 0898.868.861 3.000.000đ 62 Đặt mua
20 Mobifone 0898.870.246 910.000đ 52 Đặt mua
21 Mobifone 089.888.0550 1.800.000đ 51 Đặt mua
22 Mobifone 0898.87.1414 910.000đ 50 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.3003 910.000đ 46 Đặt mua
24 Mobifone 089.886.9229 1.500.000đ 61 Đặt mua

Bình luận