Sim Lục Quý Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.666666 899.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0978.777777 2.555.000.000đ 66 Đặt mua
3 Viettel 0973.666666 3.000.000.000đ 55 Đặt mua
4 Viettel 0389.555555 1.287.350.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0866.888888 6.120.000.000đ 68 Đặt mua
6 Viettel 0362.333333 479.000.000đ 29 Đặt mua
7 Viettel 0368.000.000 650.000.000đ 17 Đặt mua
8 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000đ 66 Đặt mua
9 Viettel 0382.555.555 6.000.350.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 0375.333.333 333.000.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0367.111111 255.000.000đ 22 Đặt mua
12 Viettel 0866.999999 6.600.000.000đ 74 Đặt mua
13 Viettel 0362.111.111 255.000.000đ 17 Đặt mua
14 Viettel 0355.222222 374.000.000đ 25 Đặt mua
15 Viettel 0366.888888 3.566.350.000đ 63 Đặt mua
16 Viettel 0354.555555 418.000.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 0366.000000 350.000.000đ 15 Đặt mua
18 Viettel 0345.666666 1.666.350.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0988.444444 1.130.000.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0348.333333 330.000.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0385.666666 799.000.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000đ 67 Đặt mua
23 Viettel 0378.333333 356.000.000đ 36 Đặt mua
24 Viettel 0986.444.444 660.000.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lục Quý Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3