STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
4 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.488.606 740.000đ 54 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.468.211 670.000đ 44 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.01.53.93 700.000đ 45 Đặt mua
9 Vinaphone 0946.94.00.44 810.000đ 40 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.79.68.74 810.000đ 65 Đặt mua
11 Vinaphone 0817.162.777 2.700.000đ 46 Đặt mua
12 Vinaphone 0835.47.9977 980.000đ 59 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.65.3337 1.100.000đ 51 Đặt mua
14 Vinaphone 094.468.00.55 1.100.000đ 41 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.426.579 810.000đ 57 Đặt mua
16 Vinaphone 0917.09.12.93 1.600.000đ 41 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.660.228 810.000đ 48 Đặt mua
18 Vinaphone 0854.66.5151 980.000đ 41 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.23.66.73 770.000đ 51 Đặt mua
20 Vinaphone 0948.03.00.44 810.000đ 32 Đặt mua
21 Vinaphone 0945.54.77.00 740.000đ 41 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.39.89.61 810.000đ 60 Đặt mua
23 Vinaphone 08.88.26.88.25 1.100.000đ 55 Đặt mua
24 Vinaphone 088.87.87.066 810.000đ 58 Đặt mua

Bình luận