STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.31.8888 30.900.000đ 55 Đặt mua
2 Reddi 0559.333.999 70.700.000đ 55 Đặt mua
3 Reddi 0559.62.3333 21.600.000đ 39 Đặt mua
4 Reddi 0559.88888.0 14.600.000đ 59 Đặt mua
5 Reddi 0559.60.6789 23.500.000đ 55 Đặt mua
6 Reddi 055932.333.4 6.500.000đ 37 Đặt mua
7 Reddi 0559.90.90.90 59.000.000đ 46 Đặt mua
8 Reddi 0559.61.62.63 6.500.000đ 43 Đặt mua
9 Reddi 0559.19.3939 6.500.000đ 53 Đặt mua
10 Reddi 0559.578.999 8.500.000đ 66 Đặt mua
11 Reddi 0559.61.3939 3.000.000đ 50 Đặt mua
12 Reddi 0559.88.7788 11.500.000đ 65 Đặt mua
13 Reddi 05.5987.5987 4.300.000đ 63 Đặt mua
14 Reddi 0559.18.8989 3.000.000đ 62 Đặt mua
15 Reddi 0559.838.999 8.500.000đ 65 Đặt mua
16 Reddi 0559.386.999 8.500.000đ 63 Đặt mua
17 Reddi 0559.33.44.66 6.500.000đ 45 Đặt mua
18 Reddi 05594.77777 68.000.000đ 58 Đặt mua
19 Reddi 05597.66666 104.000.000đ 56 Đặt mua
20 Reddi 0559.33.88.77 6.500.000đ 55 Đặt mua
21 Reddi 0559.66.2266 9.500.000đ 47 Đặt mua
22 Reddi 0559.888.666 83.000.000đ 61 Đặt mua
23 Reddi 0559.66.7777 46.000.000đ 59 Đặt mua
24 Reddi 0559.63.6666 35.700.000đ 52 Đặt mua

Bình luận