STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.888.4646 1.600.000đ 51 Đặt mua
2 Mobifone 070.333.0660 1.100.000đ 28 Đặt mua
3 Mobifone 078.666.888.0 4.050.000đ 57 Đặt mua
4 Mobifone 0708.69.7676 900.000đ 56 Đặt mua
5 Mobifone 0789.86.4488 900.000đ 62 Đặt mua
6 Mobifone 078.666.2233 2.500.000đ 43 Đặt mua
7 Mobifone 078.333.7447 650.000đ 46 Đặt mua
8 Mobifone 0797.39.7557 850.000đ 59 Đặt mua
9 Mobifone 0707.78.2266 1.050.000đ 45 Đặt mua
10 Mobifone 0783.33.00.11 2.150.000đ 26 Đặt mua
11 Mobifone 0783.22.8866 8.900.000đ 50 Đặt mua
12 Mobifone 070.333.777.2 1.300.000đ 39 Đặt mua
13 Mobifone 0792.33.3131 1.015.000đ 32 Đặt mua
14 Mobifone 089.887.7557 1.100.000đ 64 Đặt mua
15 Mobifone 0798.58.3737 1.000.000đ 57 Đặt mua
16 Mobifone 078.333.0101 1.000.000đ 26 Đặt mua
17 Mobifone 0708.33.77.44 2.250.000đ 43 Đặt mua
18 Mobifone 0783.22.33.11 2.250.000đ 30 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.111.5 2.300.000đ 32 Đặt mua
20 Mobifone 0783.22.88.33 3.250.000đ 44 Đặt mua
21 Mobifone 0703.22.1919 1.500.000đ 34 Đặt mua
22 Mobifone 07.68.68.68.73 5.500.000đ 59 Đặt mua
23 Mobifone 07.9779.2727 1.900.000đ 57 Đặt mua
24 Mobifone 0708.32.9696 900.000đ 50 Đặt mua

Bình luận