STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.38.38.38 119.000.000đ 54 Đặt mua
2 iTelecom 087.83.88888 299.000.000đ 66 Đặt mua
3 iTelecom 087.62.66666 168.000.000đ 53 Đặt mua
4 iTelecom 087.66.55555 188.000.000đ 52 Đặt mua
5 iTelecom 0876.39.39.39 199.000.000đ 57 Đặt mua
6 iTelecom 0877.654.321 125.000.000đ 43 Đặt mua
7 iTelecom 0876.69.8888 119.000.000đ 68 Đặt mua
8 iTelecom 087.6666.888 399.000.000đ 63 Đặt mua
9 iTelecom 0876.95.6789 129.000.000đ 65 Đặt mua
10 iTelecom 0878.68.9999 239.000.000đ 73 Đặt mua
11 iTelecom 0876.39.8888 139.000.000đ 65 Đặt mua
12 iTelecom 0876.444444 255.000.000đ 45 Đặt mua
13 iTelecom 0879.79.3333 300.000.000đ 52 Đặt mua
14 iTelecom 0878.55.9999 169.000.000đ 69 Đặt mua
15 iTelecom 0879.78.78.78 600.000.000đ 69 Đặt mua
16 iTelecom 0878.33.9999 179.000.000đ 65 Đặt mua
17 iTelecom 0876.33.8888 139.000.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 0878.15.6789 119.000.000đ 59 Đặt mua
19 iTelecom 08767.88888 368.000.000đ 68 Đặt mua
20 iTelecom 0878.778.778 118.000.000đ 67 Đặt mua
21 iTelecom 0876.86.9999 239.000.000đ 71 Đặt mua
22 iTelecom 08767.66666 288.000.000đ 58 Đặt mua
23 iTelecom 0878.87.8888 199.000.000đ 70 Đặt mua
24 iTelecom 08768.77777 199.000.000đ 64 Đặt mua

Bình luận