STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.777777.42 20.500.000đ 56 Đặt mua
2 iTelecom 0876.20.2222 29.000.000đ 31 Đặt mua
3 iTelecom 087.660.2222 22.000.000đ 35 Đặt mua
4 iTelecom 08.78887.666 25.000.000đ 64 Đặt mua
5 iTelecom 0876.899.899 36.000.000đ 73 Đặt mua
6 iTelecom 0878.456.456 40.000.000đ 53 Đặt mua
7 iTelecom 0876.95.7777 30.000.000đ 63 Đặt mua
8 iTelecom 0878.179.179 50.000.000đ 57 Đặt mua
9 iTelecom 0878.151515 35.000.000đ 41 Đặt mua
10 iTelecom 0876.46.6789 25.000.000đ 61 Đặt mua
11 iTelecom 0876.93.5555 30.000.000đ 53 Đặt mua
12 iTelecom 0878.89.7777 45.000.000đ 68 Đặt mua
13 iTelecom 0878.345.999 23.000.000đ 62 Đặt mua
14 iTelecom 0876.686.686 40.000.000đ 61 Đặt mua
15 iTelecom 087.66.12345 29.000.000đ 42 Đặt mua
16 iTelecom 087.646.5555 25.000.000đ 51 Đặt mua
17 iTelecom 087.646.7777 24.000.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 087.8778.999 23.000.000đ 72 Đặt mua
19 iTelecom 087.686.2222 50.000.000đ 43 Đặt mua
20 iTelecom 0876.94.7777 24.000.000đ 62 Đặt mua
21 iTelecom 0876.866.866 38.000.000đ 61 Đặt mua
22 iTelecom 08765.34567 28.000.000đ 51 Đặt mua
23 iTelecom 0878.888.111 25.000.000đ 50 Đặt mua
24 iTelecom 0876.90.5555 24.000.000đ 50 Đặt mua

Bình luận