STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.77777.245 2.250.000đ 54 Đặt mua
2 iTelecom 08.77777.539 3.450.000đ 60 Đặt mua
3 iTelecom 08.7888.7668 2.200.000đ 66 Đặt mua
4 iTelecom 0878.4444.94 2.500.000đ 52 Đặt mua
5 iTelecom 087.6688.678 3.000.000đ 64 Đặt mua
6 iTelecom 0878.4444.82 2.200.000đ 49 Đặt mua
7 iTelecom 087.668.8989 4.000.000đ 69 Đặt mua
8 iTelecom 0878.897.668 2.200.000đ 67 Đặt mua
9 iTelecom 087.888.1900 3.000.000đ 49 Đặt mua
10 iTelecom 08.7868.7668 2.200.000đ 64 Đặt mua
11 iTelecom 0877.998.768 2.050.000đ 69 Đặt mua
12 iTelecom 0876.26.3636 5.000.000đ 47 Đặt mua
13 iTelecom 0876.888.383 5.000.000đ 59 Đặt mua
14 iTelecom 087.6666.123 4.000.000đ 45 Đặt mua
15 iTelecom 0878.4444.92 2.200.000đ 50 Đặt mua
16 iTelecom 0878.4444.83 2.200.000đ 50 Đặt mua
17 iTelecom 0876.888.282 5.000.000đ 57 Đặt mua
18 iTelecom 0878.797.668 2.200.000đ 66 Đặt mua
19 iTelecom 0877.978.768 2.050.000đ 67 Đặt mua
20 iTelecom 0878.877.668 2.200.000đ 65 Đặt mua
21 iTelecom 087.6666.345 5.000.000đ 51 Đặt mua
22 iTelecom 0878.4444.34 2.050.000đ 46 Đặt mua
23 iTelecom 08.78.68.87.68 2.500.000đ 66 Đặt mua
24 iTelecom 087.6666.399 3.000.000đ 60 Đặt mua

Bình luận