STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0872.047.866 700.000đ 48 Đặt mua
2 iTelecom 0872.544.866 740.000đ 50 Đặt mua
3 iTelecom 0876.045.866 700.000đ 50 Đặt mua
4 iTelecom 0879.65.7575 560.000đ 59 Đặt mua
5 iTelecom 0877.27.2018 630.000đ 42 Đặt mua
6 iTelecom 0877.272.012 630.000đ 36 Đặt mua
7 iTelecom 0879.65.6633 560.000đ 53 Đặt mua
8 iTelecom 08795.888.00 560.000đ 53 Đặt mua
9 iTelecom 08795.888.55 840.000đ 63 Đặt mua
10 iTelecom 087958.8.6.99 840.000đ 69 Đặt mua
11 iTelecom 0879.66.2011 910.000đ 40 Đặt mua
12 iTelecom 0879.587.345 560.000đ 56 Đặt mua
13 iTelecom 0879.659.679 910.000đ 66 Đặt mua
14 iTelecom 0879.66.2016 910.000đ 45 Đặt mua
15 iTelecom 0877.27.2019 630.000đ 43 Đặt mua
16 iTelecom 0879.587.567 560.000đ 62 Đặt mua
17 iTelecom 0879.65.6262 560.000đ 51 Đặt mua
18 iTelecom 0877.27.2010 630.000đ 34 Đặt mua
19 iTelecom 0877.27.2014 630.000đ 38 Đặt mua
20 iTelecom 0877.270.345 630.000đ 43 Đặt mua
21 iTelecom 0879.587.456 560.000đ 59 Đặt mua
22 iTelecom 08796.6.05.88 630.000đ 57 Đặt mua
23 iTelecom 0879.65.6464 560.000đ 55 Đặt mua
24 iTelecom 0877.27.2015 630.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3