STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.899.811 578.000đ 60 Đặt mua
2 iTelecom 0879.659.099 629.300đ 62 Đặt mua
3 iTelecom 0879.504.078 840.000đ 48 Đặt mua
4 iTelecom 0877.272.838 839.300đ 52 Đặt mua
5 iTelecom 087965.9.5.88 629.300đ 65 Đặt mua
6 iTelecom 087958.8.3.99 839.300đ 66 Đặt mua
7 iTelecom 087958.777.1 559.300đ 59 Đặt mua
8 iTelecom 0877.219.567 559.300đ 52 Đặt mua
9 iTelecom 087965.6.9.88 839.300đ 66 Đặt mua
10 iTelecom 0879.525.456 700.000đ 51 Đặt mua
11 iTelecom 0877.269.586 839.300đ 58 Đặt mua
12 iTelecom 0879.65.4141 559.300đ 45 Đặt mua
13 iTelecom 0879.653.966 629.300đ 59 Đặt mua
14 iTelecom 0877.272.939 839.300đ 54 Đặt mua
15 iTelecom 0879.587.868 629.300đ 66 Đặt mua
16 iTelecom 0879.655.266 629.300đ 54 Đặt mua
17 iTelecom 0879.65.8787 559.300đ 65 Đặt mua
18 iTelecom 0877.461.567 700.000đ 51 Đặt mua
19 iTelecom 0877.272.839 839.300đ 53 Đặt mua
20 iTelecom 087966.333.7 559.300đ 52 Đặt mua
21 iTelecom 0877.272.012 629.300đ 36 Đặt mua
22 iTelecom 087868.2.6.88 840.000đ 61 Đặt mua
23 iTelecom 087727.2.3.88 629.300đ 52 Đặt mua
24 iTelecom 0877.486.567 700.000đ 58 Đặt mua

Bình luận