Sim Đầu Số 0973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0973.805.371 400.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0973.268.249 400.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0973.043.684 400.000đ 44 Đặt mua
4 Viettel 0973.643.631 400.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0973.323.046 550.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0973.74.9931 650.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 0973.13.01.14 449.000đ 29 Đặt mua
8 Viettel 0973.214.621 450.000đ 35 Đặt mua
9 Viettel 0973.863.455 960.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0973.825.026 960.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0973.595.451 450.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0973.894.659 449.000đ 60 Đặt mua
13 Viettel 0973.346.438 449.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 097397.444.5 450.000đ 52 Đặt mua
15 Viettel 0973.18.06.01 449.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 0973.567.401 450.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 0973.959.962 960.000đ 59 Đặt mua
18 Viettel 0973.890.357 960.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0973.176.198 960.000đ 51 Đặt mua
20 Viettel 0973.55.1441 449.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0973.340.539 960.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0973.950.227 960.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0973.104.119 960.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 09733.444.26 449.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0973 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3