Sim Đầu Số 0964

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0964.589.774 400.000đ 59 Đặt mua
2 Viettel 0964.896.014 400.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0964.383.261 550.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 09.6446.7827 550.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 0964.872.733 550.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0964.33.31.76 550.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0964.994.752 650.000đ 55 Đặt mua
8 Viettel 0964.81.99.85 650.000đ 59 Đặt mua
9 Viettel 0964.396.783 450.000đ 55 Đặt mua
10 Viettel 0964.194.689 800.000đ 56 Đặt mua
11 Viettel 0964.529.562 960.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0964.136.825 960.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0964.320.689 900.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0964.636.036 960.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0964.000.729 450.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0964.103.683 960.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0964.236.036 449.000đ 39 Đặt mua
18 Viettel 0964.234.031 449.000đ 32 Đặt mua
19 Viettel 0964.10.08.05 450.000đ 33 Đặt mua
20 Viettel 0964.027.252 960.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0964.555.785 450.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0964.524.007 960.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 09645.666.37 450.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0964.29.11.13 960.000đ 36 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0964 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3