Sim Đầu Số 052

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0522.36.8448 700.000đ 42 Đặt mua
2 Vietnamobile 0522.368.786 700.000đ 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0528.072.686 700.000đ 44 Đặt mua
4 Vietnamobile 0528.602.186 700.000đ 38 Đặt mua
5 Vietnamobile 052307.111.3 700.000đ 23 Đặt mua
6 Vietnamobile 05233.888.78 980.000đ 52 Đặt mua
7 Vietnamobile 0523.07.01.97 700.000đ 34 Đặt mua
8 Vietnamobile 0528.419.929 700.000đ 49 Đặt mua
9 Vietnamobile 0523.246.279 700.000đ 40 Đặt mua
10 Vietnamobile 0523.070.286 700.000đ 33 Đặt mua
11 Vietnamobile 05225.777.45 700.000đ 44 Đặt mua
12 Vietnamobile 05286.02.3.99 700.000đ 44 Đặt mua
13 Vietnamobile 0522.577.486 700.000đ 46 Đặt mua
14 Vietnamobile 0523.83.0220 700.000đ 25 Đặt mua
15 Vietnamobile 0522.375.579 700.000đ 45 Đặt mua
16 Vietnamobile 0528.07.12.94 700.000đ 38 Đặt mua
17 Vietnamobile 0523.087.078 840.000đ 40 Đặt mua
18 Vietnamobile 0523.225.822 700.000đ 31 Đặt mua
19 Vietnamobile 0522.6868.89 1.980.000đ 54 Đặt mua
20 Vietnamobile 0522.191.928 700.000đ 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 05234.13.6.81 700.000đ 33 Đặt mua
22 Vietnamobile 052217.8.8.98 700.000đ 50 Đặt mua
23 Vietnamobile 052257.7.8.96 700.000đ 51 Đặt mua
24 Vietnamobile 0522.375.486 700.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 052 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3