Sim Đầu Số 035

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0354.340.940 550.000đ 32 Đặt mua
2 Viettel 0357.014.414 450.000đ 29 Đặt mua
3 Viettel 0354.431.468 300.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0356.180.185 650.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
6 Viettel 0354.482.186 300.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0357.0808.55 450.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0355.950.368 450.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0354.401.000 800.000đ 17 Đặt mua
10 Viettel 0359.609.539 960.000đ 49 Đặt mua
11 Viettel 0354.123.886 800.000đ 40 Đặt mua
12 Viettel 0356.952.679 450.000đ 52 Đặt mua
13 Viettel 0359.057.588 800.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 03537.000.65 960.000đ 29 Đặt mua
15 Viettel 0354.07.06.91 450.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 0354.621.679 450.000đ 43 Đặt mua
17 Viettel 0355.697.268 450.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 03536.555.63 450.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0356.243.739 450.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0352.06.03.99 450.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0358.09.01.81 960.000đ 35 Đặt mua
22 Viettel 0355.776.679 960.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 035925.999.3 960.000đ 54 Đặt mua
24 Viettel 0353.857.699 450.000đ 55 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 035 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3