Sim Đầu Số 0339

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0339.05.05.00 800.000đ 25 Đặt mua
2 Viettel 0339.660.363 960.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0339.017.345 800.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0339.948.879 450.000đ 60 Đặt mua
5 Viettel 0339.904.266 450.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0339.533.866 960.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 0339.100.173 960.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0339.85.2662 450.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0339.076.988 450.000đ 53 Đặt mua
10 Viettel 0339.305.689 800.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0339.27.7337 800.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0339.816.586 960.000đ 49 Đặt mua
13 Viettel 0339.308.779 960.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0339.20.04.85 449.000đ 34 Đặt mua
15 Viettel 0339.810.699 800.000đ 48 Đặt mua
16 Viettel 0339.638.339 960.000đ 47 Đặt mua
17 Viettel 0339.041.172 450.000đ 30 Đặt mua
18 Viettel 0339.30.08.98 960.000đ 43 Đặt mua
19 Viettel 0339.180.572 450.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0339.24.01.03 450.000đ 25 Đặt mua
21 Viettel 0339.214.686 449.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0339.944.168 449.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 033970.111.2 800.000đ 27 Đặt mua
24 Viettel 0339.067.199 450.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0339 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3