Sim Đầu Số 0329

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0329.126.123 800.000đ 29 Đặt mua
3 Viettel 0329.096.179 800.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 0329.727.268 960.000đ 46 Đặt mua
5 Viettel 0329.042.568 800.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0329.755.233 960.000đ 39 Đặt mua
7 Viettel 0329.343.168 449.000đ 39 Đặt mua
8 Viettel 0329.611.621 960.000đ 31 Đặt mua
9 Viettel 0329.840.866 449.000đ 46 Đặt mua
10 Viettel 0329.788.679 960.000đ 59 Đặt mua
11 Viettel 0329.689.079 800.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 0329.988.456 960.000đ 54 Đặt mua
13 Viettel 0329.325.386 449.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0329.189.981 960.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0329.072.879 450.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 0329.039.439 800.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 0329.610.868 449.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0329.288.229 960.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 0329.134.688 450.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0329.248.679 449.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0329.437.239 450.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0329.652.588 800.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0329.187.868 800.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0329.607.688 449.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0329 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3